Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Φωτισμού-Βιομηχανίας

Σχεδίαση και υλοποίηση ηλεκτρικής εγκατάστασης
Πιστοποιητικά επανελέγχου
Συστήματα συναγερμού και πυρανίχνευσης
  • Εσωτερικών και εξωτερικών εγκαταστάσεων,βιομηχανίας,ηλεκτρικοί πίνακες.
  • Σε όλες τις εργασίες χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα υλικά απο κορυφαίους κατασκευαστές. 
  • Έκδοση πιστοποιητικών,επανελέγχου,αλλαγής ονόματος,σύμφωνα με τα νέα πρότυπα που είναι σε ισχύ.Τυποποιημένες μετρήσεις της ηλεκτρικής εγκατάστασης με εγκεκριμένα όργανα ελέγχου.
  • Εγκαταστάσεις με δυνατότητα απομακρυσμένου έλεγχου των φορτίων,καθώς και κεντρικού τους χειρισμού. 
  • Εγκαταστάσεις συναγερμού και πυρανίχνευσης,ενσύρματες η ασύρματες,σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρίες του είδους